Research

…..

Peer-Reviewed Journal Articles

De Beckker, K., De Witte, K., & Van Campenhout, G. (2021) The effect of financial education on students’ consumer choices. Evidence from a randomized experiment, Journal of Economic Behavior & Organization, 188, 962-976.

De Beckker, K., De Witte, K., & Van Campenhout, G. (2020) The role of national culture in financial literacy: Cross-country evidence. Journal of Consumer Affairs, 54(3), 912-930.

De Beckker, K., De Witte, K, & Van Campenhout, G. (2019) Identifying financially illiterate groups: an international comparison. International Journal of Consumer Studies, 43(5), 490-501.

De Beckker, K., Compen, B., De Bock, D., & Schelfhout, W. (2019) The capabilities of secondary school teachers to provide financial education. Citizenship, Social and Economics Education, 18(2), 66-81.

Working Papers

Van der Auwera, E., De Beckker, K. D’Espallier, B. Signaling sustainability through green bonds: Evaluating its impact on stock returns.

Cannistrà, M., De Beckker, K., Agasisti, T., De Witte, K., Amagir, A., Poder, K., & Vartiak, L. The impact of an online game-based financial education course: Experimental evidence from four countries.

Bargagli-Stoffi, F.J., De Beckker, K., De Witte, K., & Maldonado, J.E. Assessing sensitivity of machine learning predictions. A novel toolbox with an application to financial literacy.

Work in Progress

Do public concerns about climate change and ESG affect firms’ performancee?, joint with Bart Frijns & Angga Sasmitapura

Investment criteria of mutual fund investors: Does financial literacy alter individual choices, joint with Thomas Post

The impact of information disclosure on mutual fund charges

Books/Book Chapters

De Beckker, K. (2020) Financial literacy – Uncovering avenues for future research. In De Witte, K., Holz., O. & De Beckker, K. (eds.) Financial Education: Current Practices and Future Challenges. Münster: Waxmann.

De Beckker, K., De Witte, K., & Holz, O. (2020). A comparative analysis of pupils’ and teachers’ financial competences in five European countries. In De Witte, K., Holz, O. & De Beckker, K. (eds.) Financial Education: Current Practices and Future Challenges. Münster: Waxmann.

De Witte, K., De Beckker, K., & Holz, O. (2020). Financial education in Flanders (Belgium). In De Witte, K., Holz, O., & De Beckker, K. (eds) Financial Education: Current Practices and Future Challenges. Münster: Waxmann.

Van Campenhout, G., De Witte, K., & De Beckker, K. (2017). Financiële vorming op school. In De Witte, K. & Hindriks, J. (eds). De Geslaagde School (pp. 153-182). Itinera Institute – Skribis.

De Beckker, K. Dombrecht, M. Heremans, D., & Vanneste, J. (2013). Geld en financiewezen: België in de eurozone. Antwerpen: De Boeck.

Policy reports

Marneffe, W., Popelier, P., Billiet, C., Jans, T., Van Aeken, K., De Beckker, K. (2021) Methodologische onderbouwing en conceptuele uitwerking van het gebruik van doelregelgeving en open normen met behulp van experimentwetgeving en regelluwe zones binnen het omgevingsrecht van de Vlaamse overheid. Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

De Beckker, K. Smits, I., Maldonado, J.E., Vermeersch, L., De Witte, K. (2020) Onderzoek naar de financiële geletterdheids-competenties van mensen in armoede. Vlaams Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Other publications

De Beckker, K., De Witte, K., & Van Campenhout, G. (2018). De kwetsbaarheid van financiële analfabeten. Leuvense Economische Standpunten, 2018/166, pp. 1-6.

De Witte, K. Van Campenhout, G., & De Beckker, K. (2017). Financiële educatie op school. Itinera Institute Analysis, 2017/2, pp. 28.